SGK Prim Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Ödemeler

Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar

Prime Tabi (+) /Prime Tabi Değil (-)

Hangi Ayda Prime Tabi Tutulduğu

1- Ücret

Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri

a) Zaman birimine göre ücret

+

Hak Edilen Ay

* Fazla çalışma / mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Yıllık izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

b) İşbirimi esasına göre ücret

+

Hak Edilen Ay

* Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

* Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Transfer ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Transfer verimi ücreti

+

Hak Edilen Ay

c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Hazırlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Tamamlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Komisyon ücreti

+

Hak Edilen Ay

e) Zam ve Tazminatlar

+

Hak Edilen Ay

* Bakım tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Vardiya tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Ağır vasıta tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* İş güçlüğü tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Yıpranma tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Özel hizmet tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Yabancı dil tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* İmza zorunluluğu tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Makam tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Uçuş tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Arazi zammı

+

Hak Edilen Ay

* İş riski zammı

+

Hak Edilen Ay

* Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

+

Hak Edilen Ay

f) Hakkı huzurlar (toplantı parası)

+

Hak Edilen Ay

h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler

+

Hak Edilen Ay

ı) Avukatlık vekâlet ücreti

+

Hak Edilen Ay

2- Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak

* Tabii afet yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen kira yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen giyecek yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen yakacak yardımı

+

Ödendiği Ay

* Askerlik yardımı

+

Ödendiği Ay

* Sünnet yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen taşıt yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen ısıtma yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen elbise dikiş bedeli

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen ayakkabı bedeli

+

Ödendiği Ay

* Yılbaşı parası

+

Ödendiği Ay

* Kreş parası

+

Ödendiği Ay

* Bayram harçlığı

+

Ödendiği Ay

* İzin harçlığı

+

Ödendiği Ay

* Bayram ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* Yılbaşı ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

* 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

* 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

* Jübile ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

+

Ödendiği Ay

* Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

+

Ödendiği Ay

* Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

+

Ödendiği Ay

* İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

+

Ödendiği Ay

3- Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar

a) Ayni yardımlar

-

b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımı

-

c) Görev yollukları

-

d) Seyyar görev tazminatı

-

e) Kıdem tazminatı

-

f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki

-

toplu ödemeler

g) Keşif ücreti

-

h) İhbar tazminatı

-

I) Kasa tazminatı

-

i) Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

-

j) Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

-

k) Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

-

l) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

- 

E-Defter Kullanmak Zorunda Olan Mükelleflere İlişkin Duyuru

421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanun (VUK) Genel Tebliğine göre, e-fatura uygulamasına dahil mükellefler aynı zamanda e-defter tutma zorunluluğu kapsamında olup bunların e-defter başvuru süreçlerini en geç 2014 Aralık ayında tamamlamaları ve 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. e-Defter uygulamasına kağıt başvurular kaldırılmış olup “http://www.edefter.gov.tr” internet adresinden elektronik başvuru yapılması gerekmektedir. Tebliğe göre, zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin kâğıt defter tutamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılacaklardır.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
34678
1112131415
1718192122
272829
30
 

2001  2012  2013  2014  2015  

tümü>>