SGK Prim Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Ödemeler

Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar

Prime Tabi (+) /Prime Tabi Değil (-)

Hangi Ayda Prime Tabi Tutulduğu

1- Ücret

Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri

a) Zaman birimine göre ücret

+

Hak Edilen Ay

* Fazla çalışma / mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Yıllık izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

b) İşbirimi esasına göre ücret

+

Hak Edilen Ay

* Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

* Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Transfer ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Transfer verimi ücreti

+

Hak Edilen Ay

c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Hazırlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Tamamlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Komisyon ücreti

+

Hak Edilen Ay

e) Zam ve Tazminatlar

+

Hak Edilen Ay

* Bakım tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Vardiya tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Ağır vasıta tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* İş güçlüğü tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Yıpranma tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Özel hizmet tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Yabancı dil tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* İmza zorunluluğu tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Makam tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Uçuş tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Arazi zammı

+

Hak Edilen Ay

* İş riski zammı

+

Hak Edilen Ay

* Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

+

Hak Edilen Ay

f) Hakkı huzurlar (toplantı parası)

+

Hak Edilen Ay

h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler

+

Hak Edilen Ay

ı) Avukatlık vekâlet ücreti

+

Hak Edilen Ay

2- Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak

* Tabii afet yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen kira yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen giyecek yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen yakacak yardımı

+

Ödendiği Ay

* Askerlik yardımı

+

Ödendiği Ay

* Sünnet yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen taşıt yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen ısıtma yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen elbise dikiş bedeli

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen ayakkabı bedeli

+

Ödendiği Ay

* Yılbaşı parası

+

Ödendiği Ay

* Kreş parası

+

Ödendiği Ay

* Bayram harçlığı

+

Ödendiği Ay

* İzin harçlığı

+

Ödendiği Ay

* Bayram ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* Yılbaşı ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

* 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

* 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

* Jübile ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

+

Ödendiği Ay

* Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

+

Ödendiği Ay

* Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

+

Ödendiği Ay

* İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

+

Ödendiği Ay

3- Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar

a) Ayni yardımlar

-

b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımı

-

c) Görev yollukları

-

d) Seyyar görev tazminatı

-

e) Kıdem tazminatı

-

f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki

-

toplu ödemeler

g) Keşif ücreti

-

h) İhbar tazminatı

-

I) Kasa tazminatı

-

i) Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

-

j) Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

-

k) Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

-

l) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

- 

E-Defter Kullanmak Zorunda Olan Mükelleflere İlişkin Duyuru

421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanun (VUK) Genel Tebliğine göre, e-fatura uygulamasına dahil mükellefler aynı zamanda e-defter tutma zorunluluğu kapsamında olup bunların e-defter başvuru süreçlerini en geç 2014 Aralık ayında tamamlamaları ve 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. e-Defter uygulamasına kağıt başvurular kaldırılmış olup “http://www.edefter.gov.tr” internet adresinden elektronik başvuru yapılması gerekmektedir. Tebliğe göre, zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin kâğıt defter tutamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılacaklardır.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
12345
81112
131416171819
2122232526
2829
 

2001  2012  2013  2014  2015  

tümü>>