6111 Sayılı Kanuna Göre Ödeme Şartını İhlal Edenlerin Haklarının İhya Edilmesine İlişkin Düzenleme (6111 S.K. GT:4)
Sirküler No : 2012/38
Tarih : 26.06.2012
 26/06/2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile ödeme şartlarını ihlal edenlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 


 

E-Defter Kullanmak Zorunda Olan Mükelleflere İlişkin Duyuru

421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanun (VUK) Genel Tebliğine göre, e-fatura uygulamasına dahil mükellefler aynı zamanda e-defter tutma zorunluluğu kapsamında olup bunların e-defter başvuru süreçlerini en geç 2014 Aralık ayında tamamlamaları ve 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. e-Defter uygulamasına kağıt başvurular kaldırılmış olup “http://www.edefter.gov.tr” internet adresinden elektronik başvuru yapılması gerekmektedir. Tebliğe göre, zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin kâğıt defter tutamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılacaklardır.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
12345
81112
131416171819
2122232526
2829
 

2001  2012  2013  2014  2015  

tümü>>