6111 Sayılı Kanuna Göre Ödeme Şartını İhlal Edenlerin Haklarının İhya Edilmesine İlişkin Düzenleme (6111 S.K. GT:4)
Sirküler No : 2012/38
Tarih : 26.06.2012
 26/06/2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile ödeme şartlarını ihlal edenlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 


 

E-Defter Kullanmak Zorunda Olan Mükelleflere İlişkin Duyuru

421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanun (VUK) Genel Tebliğine göre, e-fatura uygulamasına dahil mükellefler aynı zamanda e-defter tutma zorunluluğu kapsamında olup bunların e-defter başvuru süreçlerini en geç 2014 Aralık ayında tamamlamaları ve 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. e-Defter uygulamasına kağıt başvurular kaldırılmış olup “http://www.edefter.gov.tr” internet adresinden elektronik başvuru yapılması gerekmektedir. Tebliğe göre, zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin kâğıt defter tutamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılacaklardır.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
34678
1112131415
1718192122
272829
30
 

2001  2012  2013  2014  2015  

tümü>>